Açıkerişim, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Enstitüler
Fakülteler
Ksü Dergileri
Meslek Yüksekokulları
Rektörlük Bölümleri
Yüksekokullar
 • Kent Konseylerinde Halk Katılımı ve Gönüllülük: Adana Kent Konseyi Örneği 

  AĞIR, Osman; BELLİ, Aziz; ARSLAN, Şükrü (AL-FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017)
  Günümüz demokrasilerinin en temel yapı taşlarından biri olan katılım her ülke ve sistemde farklı anlaşılmakta ve yorumlanmaktadır. Türkiye’de ise katılımcılık, insanlar tarafından sadece istişari nitelikte bir düşünce ...
 • Kırım'ın Rusya Federasyonu'na Bağlanmasının Rusya'nın Komşu Ülkelere Olası Etkileri 

  AĞIR, Osman; BAHARÇİÇEK, Abdulkadir (Türk Dünyaları Araştırma Vakfı, 2015-12)
  Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra siyasi mirasını devralan Rusya Federasyonu, eski SSCB ülkelerinin Batılı uluslararası kuruluşlara üyeliklerine kuşku ile yaklaşmış ve bu ülkeleri siyasi etkisi altında bulundurmayıdış ...
 • Rus Tipi Federalizm 

  AĞIR, Osman (Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015)
  Rusya, dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olup, kendine özgü kültürü, toplumsal yapısı, federal yapısı ve idari bölünüşü ile sıra dışı bir ülkedir. Etnik köken ve dini inanç bakımından birçok farklılığı barındırmaktadır. ...
 • Rusya-Ukrayna Krizinin Avrasya Ekonomik Birliği Bağlamında Değerlendirilmesi 

  AĞIR, Osman (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2016-12)
  Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası oluşan yeni dünya düzeninde Rusya Federasyonu eski SSCB ülkelerini kontrolü altında bulundurmayı ulusal politika haline getirerek, bu ülkelerin AB ve NATO gibi Batılı kuruluşlarla ...
 • Türkiye'nin Kamu Yönetimini Değiştiren Faktörler: Batılılaşma ve Küreselleşme 

  AĞIR, Osman; SEZİK, Murat (The Journal of Academic Social Science Studies, 2016-09-30)
  Osmanlının son dönemlerinde yönetici kadroların içine girdiği Batılılaşma isteği ve Batı etkisi Cumhuriyeti kuran kadrolarda da aynen görülmüş ve dünya medeniyetinin Batı medeniyeti anlamına geldiği sıklıkla vurgulanan bir ...

Daha Fazla