Toplam kayıt 52, listelenen: 1-20

  Konu
  Adana Kent Konseyi, Yerel Yönetişim, Katılım, Gönüllülük. [1]
  adaptive neuro-fuzzy control; fuzzy logic control; vector control; induction motor, self-tuning. [1]
  Adaptive Sugeno type FLC, Asynchronous Motor, Indirect Field Oriented Control, PI Control, Radial Basis Function. [1]
  Akut batın, karsinoid tümör, Apendiks [1]
  Altın Madeni, Çevresel Etkiler, ÇED [1]
  Anız, Buğday sapı, Soda, Oksijen, Kağıt hamuru, Sodyumborhidrür , Kağıt [1]
  Arap Baharı, Suriye, Birleşmiş Milletler, Politika [1]
  Artificial Neural Network, Adaptive Control, Induction Motor(Yapay Sinir Ağları, Adaptif Kontrol, Asenkron Motor) [1]
  atılılaşma, Küreselleşme, Reform, Merkezi idare, Yerel Yönetim [1]
  Avrasya, Rusya, Avrupa Birliği, Avrasya Ekonomik Birliği, Uluslararası Örgüt [1]
  Bilgi, Bilgi Edinme, Bilgi Edinme Kanunu, Demokratik Toplum [1]
  Boric acid, Borax, Alfa-X, Laminate Flooring, Combustion [1]
  Borik asit, Boraks, Alfa-X, Laminat Parke, Yanma [1]
  Culture, Cultural Diversity, International Joint Ventures, Competitive Advantage. [1]
  Dış Politika, Ulus Devlet, Konstrüktivizm [1]
  Energy Storage, Renewable Energy, Analytical Studies, Optimization. [1]
  Fuzzy Logic Control, PI type Control, Space Vector Pulse Width Modulation (SVPWM), Three-phase squirrel cage asynchronous motor, [1]
  Göç, Türkiye, Suriye, Güvenlik sorunları [1]
  Greenhouses, Greenhouse environmental conditions, Wi-Fi sensor network, Signal strength [1]
  Güreş, Beslenme Alışkanlığı, Beslenme Destek Ürünü [1]