Bu bölüm içindeki alt bölümler

Güncel Gönderiler

 • Su Kenarı Alanlarının İşlevleri ve Silvikültürel Açıdan Alınabilecek Önlemler 

  Avşar, Mahmut D. (2008)
  Su kenarı alanları, akarsu, göl, sulak alan ve pınar gibi bir su kaynağının kenarlarında bulunan çok değerli ekosistemlerdir. Bu alanlardaki doğal vejetasyonun toprak ve su koruma, akarsu kenarı ve yatağının stabilitesi, ...
 • Kent Konseylerinde Halk Katılımı ve Gönüllülük: Adana Kent Konseyi Örneği 

  AĞIR, Osman; BELLİ, Aziz; ARSLAN, Şükrü (AL-FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017)
  Günümüz demokrasilerinin en temel yapı taşlarından biri olan katılım her ülke ve sistemde farklı anlaşılmakta ve yorumlanmaktadır. Türkiye’de ise katılımcılık, insanlar tarafından sadece istişari nitelikte bir düşünce ...
 • Kırım'ın Rusya Federasyonu'na Bağlanmasının Rusya'nın Komşu Ülkelere Olası Etkileri 

  AĞIR, Osman; BAHARÇİÇEK, Abdulkadir (Türk Dünyaları Araştırma Vakfı, 2015-12)
  Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra siyasi mirasını devralan Rusya Federasyonu, eski SSCB ülkelerinin Batılı uluslararası kuruluşlara üyeliklerine kuşku ile yaklaşmış ve bu ülkeleri siyasi etkisi altında bulundurmayıdış ...
 • Rus Tipi Federalizm 

  AĞIR, Osman (Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015)
  Rusya, dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olup, kendine özgü kültürü, toplumsal yapısı, federal yapısı ve idari bölünüşü ile sıra dışı bir ülkedir. Etnik köken ve dini inanç bakımından birçok farklılığı barındırmaktadır. ...
 • Rusya-Ukrayna Krizinin Avrasya Ekonomik Birliği Bağlamında Değerlendirilmesi 

  AĞIR, Osman (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2016-12)
  Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası oluşan yeni dünya düzeninde Rusya Federasyonu eski SSCB ülkelerini kontrolü altında bulundurmayı ulusal politika haline getirerek, bu ülkelerin AB ve NATO gibi Batılı kuruluşlarla ...
 • Türkiye'nin Kamu Yönetimini Değiştiren Faktörler: Batılılaşma ve Küreselleşme 

  AĞIR, Osman; SEZİK, Murat (The Journal of Academic Social Science Studies, 2016-09-30)
  Osmanlının son dönemlerinde yönetici kadroların içine girdiği Batılılaşma isteği ve Batı etkisi Cumhuriyeti kuran kadrolarda da aynen görülmüş ve dünya medeniyetinin Batı medeniyeti anlamına geldiği sıklıkla vurgulanan bir ...
 • Avrupa Birliği ve Avrasya Ekonomik Birliği Kuruluş Süreçlerinin Karşılaştırılması 

  AĞIR, Osman; AĞIR, Ömer (Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017-04-01)
  Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla şekillenen yeni dünya düzeni tek kutuplu hale gelmiş, Batı Bloğu’nun Rusya Federasyonu’nun eski paveyklerinden önemli bir kısmını AB ve NATO’ya üye yapması Rusya’nın bölgesel etkinliğini ...
 • Birleşmiş Milletlerin Suriye Krizine Yönelik Politikalarının Değerlendirilmesi 

  AĞIR, Osman; AKSU, Zehra (ASSAM Adaleti Savunan Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği, 2017)
  Birleşmiş Milletler Dünya’da barışın ve güvenliğin sağlanmasına katkı sağlamak, savaşların yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulmuş ve yetkilendirilmiş, 193 devletin üyesi bulunduğu, ...
 • Rusya-Suriye İlişkilerinin Tarihsel Arka Planı 

  AĞIR, Osman; TAKAR, Meram (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2016-02)
  Ocak 2010‟da başlayan Arap Baharı bazı Orta Doğu ülkelerindeyönetim değişikliklerine ve reform süreçlerinin başlamasına yol açmıştır. Bununla bağlantılı olarak başlayan olaylar Suriye‟de bir iç savaşa dönüşmüş ve büyük ...
 • İpek Yolu Ticaretinin Canlandırılmasının Kazakistan Demokrasisine Olası Etkileri 

  AĞIR, Osman; BİRDİŞLİ, Fikret (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, 2017)
  Coğrafi olarak Çin ve Rusya gibi dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan güçlü, ancak demokratik gelenekten yoksun iki ülkesi arasına sıkışmış olan Kazakistan‘ın bu sıkışmışlıktan kurtularak Batı‘ya açılması ve demokratikle ...
 • Demokratik Toplumda Bilginin Önemi ve Bilgi Edinme Kanunu 

  AĞIR, Osman; TURHAN, Aydın (İnönü Üniversitesi, 2014)
  Günümüzde öne çıkan en önemli değer bilgidir. Sanayi toplumu sonrası ortaya çıkan bugünkü toplum biçimi “bilgi toplumu” olarak adlandırılmaktadır. Bu toplumda refah oluşturmanın temeli bilgi olup, daha fazla demokrasi ve ...
 • Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları 

  AĞIR, Osman; SEZİK, Murat (Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 2015)
  Esed rejiminin, muhaliflerine yönelik acımasız ve insafsız saldırıları sonucu Suriye’den Türkiye’ye zorunlu bir göç dalgası meydana gelmiş, Türkiye kendi ülkelerinin yöneticileri tarafından zulme uğrayan bu insanlara ...
 • Rusya Federasyonu’nda Demokrasinin Yerleş(e)memesinin Nedenleri 

  AĞIR, Osman; BAHARÇİÇEK, Abdulkadir (AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, 2015)
  Rusya Federasyonu, demokrasi indekslerinde ve uluslararası kuruluşların raporlarında demokratik bir ülke olarak değerlendirilmemektedir. Rusya Federasyonu’nda Batılı anlamda bir liberal demokrasinin yerleş(e)memesi; ülkenin ...
 • Türkiye'nin Suriye Politikasının Konstrüktivist Bir Yaklaşımla Değerlendirilmesi 

  AĞIR, Osman; ATILGAN, Ali (İnönü Üniversitesi, 2017)
  Soğuk Savaş‟ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği‟nin dağılması sonucunda, etnik, dinsel ve kültürel çatışmalar ortaya çıkmış ve uluslararası alanda beklenmedik değişimler meydana gelmiştir. Meydana gelen bu değişimin ...
 • Rusya Federasyonu'nun Siyasal Rejiminin Adlandırılması Üzerine 

  AĞIR, Osman (ASSAM Adaleti Savunan Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği, 2015)
  Demokrasinin uygulanabilmesine olanak veren ve günümüzde yaygın olan siyasal sistemler; meclis hükümeti sistemi, parlamenter sistem, başkanlık ve yarı başkanlık sistemi olarak sınıflandırılmaktadır. Sovyetler Birliği’nin ...
 • Rusya'nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi 

  BAHARÇİÇEK, Abdulkadir; AĞIR, Osman (2014)
  Rusya’da demokratikleşme yönünde atılan adımların geçmişi oldukça eskiye dayanmaktadır. Rusya’nın demokratikleşme tarihi üç dönem içinde ele alınabilir: Bolşevik devrimi ile sonlanan Çarlıklar dönemi, 1917 devrimi ile ...
 • Comparative Study of the Success of PI and PI-Fuzzy Controller for Induction Motor Drive using SVPWM Method. 

  Şit, Sami; Özçalık, Hasan Rıza; Kılıç, Erdal; Altun, Mahmut (International Journal of Engineering Science Invention (IJESI), 2016-11)
  Asynchronous motors have a wide range of applications in the industry.Therefore, speed control of asynchronous motors is of great importance.Speed control of asynchronous motors based on vector control techniques to achieve ...
 • RBF Identifier Based Adaptive Sugeno Type FLC for Vector Controlled Asynchronous Motor 

  Şit, Sami; Özçalık, Hasan Rıza; Kılıç, Erdal; Doğmuş, Osman (IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN), 2016-12)
  In this paper a simulation study of Adaptive Sugeno type Fuzzy Logic Control (FLC) for indirect field oriented controlled (IFOC) asynchronous motor drive system have been suggested. The structure of control scheme consists ...
 • Investigation of Performance Based on Online Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) for Speed Control of Induction Motors 

  Şit, Sami; Özçalık, Hasan Rıza; Kılıç, Erdal; Doğmuş, Osman; Altun, Mahmut (Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2016-10)
  In the speed control of three-phase induction motor, conventional PI type control can not provide a good performance due to non-linear structure of the system, change in load torque, change in parameters and unknown ...
 • Artificial Neural Network Based Adaptive Speed Control System Design using Space Vector Pulse Width Modulation for Three-Phase Asynchronous Motor 

  Kılıç, Erdal; Özçalık, Hasan Rıza; Şit, Sami (Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences, 2016-12)
  The widespread use of asynchronous motors in today's industry is due to their robustness, high efficiency and operational reliability. However, great difficulties due to the very complex and non-linear structure is experienced ...

Daha Fazla