Toplam kayıt 55, listelenen: 1-20

 • Su Kenarı Alanlarının İşlevleri ve Silvikültürel Açıdan Alınabilecek Önlemler 

  Avşar, Mahmut D. (2008)
  Su kenarı alanları, akarsu, göl, sulak alan ve pınar gibi bir su kaynağının kenarlarında bulunan çok değerli ekosistemlerdir. Bu alanlardaki doğal vejetasyonun toprak ve su koruma, akarsu kenarı ve yatağının stabilitesi, ...
 • The Feasibility of a Cloud-Based Low-Cost Environmental Monitoring System Via Open Source Hardware in Greenhouses 

  Çaylı, Ali; Akyüz, Adil; Baytorun, A. Nafi; Üstün, Sait; Mercanlı, Ali Selçuk (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2018-06)
  One of the most critical parameters in agricultural production is environmental conditions. It is of vital importance to ensure and monitor suitable climatic conditions for various controlled agricultural structures and ...
 • Determination of The Effect of Heat Saving Precautions and Cladding Materials on Heat Requirement via Expert System in The Kahramanmaras Region Greenhouses 

  Çaylı, Ali; Temizkan, Yusuf (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2018-06)
  Yield and quality increase can be achieved by heating in greenhouses. However, because of high initial investment costs, heating system is not used in most of the greenhouses in the Mediterranean region where greenhouse ...
 • Bazı Meteorolojik Verilerin Mekânsal Değişkenliği Üzerine Bir Karşılaştırma: Kahramanmaraş Örneği 

  Çaylı, Ali; Akyüz, Adil; Kaya, Emir Hüseyin; Çiçekli, Yasir; Yıldız, Mehmet Çağrı (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2018-04-18)
  Tarımsal üretimi etkileyen en önemli parametre çevre koşullarıdır. Uygun iklim koşullarının sağlanması ve bu koşulların takip edilmesi, birçok tarımsal yapıda ve üretim sistemlerinde hayati önem arz etmektedir. Ancak ...
 • Kent Konseylerinde Halk Katılımı ve Gönüllülük: Adana Kent Konseyi Örneği 

  AĞIR, Osman; BELLİ, Aziz; ARSLAN, Şükrü (AL-FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017)
  Günümüz demokrasilerinin en temel yapı taşlarından biri olan katılım her ülke ve sistemde farklı anlaşılmakta ve yorumlanmaktadır. Türkiye’de ise katılımcılık, insanlar tarafından sadece istişari nitelikte bir düşünce ...
 • Kırım'ın Rusya Federasyonu'na Bağlanmasının Rusya'nın Komşu Ülkelere Olası Etkileri 

  AĞIR, Osman; BAHARÇİÇEK, Abdulkadir (Türk Dünyaları Araştırma Vakfı, 2015-12)
  Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra siyasi mirasını devralan Rusya Federasyonu, eski SSCB ülkelerinin Batılı uluslararası kuruluşlara üyeliklerine kuşku ile yaklaşmış ve bu ülkeleri siyasi etkisi altında bulundurmayıdış ...
 • Rus Tipi Federalizm 

  AĞIR, Osman (Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015)
  Rusya, dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olup, kendine özgü kültürü, toplumsal yapısı, federal yapısı ve idari bölünüşü ile sıra dışı bir ülkedir. Etnik köken ve dini inanç bakımından birçok farklılığı barındırmaktadır. ...
 • Rusya-Ukrayna Krizinin Avrasya Ekonomik Birliği Bağlamında Değerlendirilmesi 

  AĞIR, Osman (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2016-12)
  Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası oluşan yeni dünya düzeninde Rusya Federasyonu eski SSCB ülkelerini kontrolü altında bulundurmayı ulusal politika haline getirerek, bu ülkelerin AB ve NATO gibi Batılı kuruluşlarla ...
 • Türkiye'nin Kamu Yönetimini Değiştiren Faktörler: Batılılaşma ve Küreselleşme 

  AĞIR, Osman; SEZİK, Murat (The Journal of Academic Social Science Studies, 2016-09-30)
  Osmanlının son dönemlerinde yönetici kadroların içine girdiği Batılılaşma isteği ve Batı etkisi Cumhuriyeti kuran kadrolarda da aynen görülmüş ve dünya medeniyetinin Batı medeniyeti anlamına geldiği sıklıkla vurgulanan bir ...
 • Avrupa Birliği ve Avrasya Ekonomik Birliği Kuruluş Süreçlerinin Karşılaştırılması 

  AĞIR, Osman; AĞIR, Ömer (Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017-04-01)
  Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla şekillenen yeni dünya düzeni tek kutuplu hale gelmiş, Batı Bloğu’nun Rusya Federasyonu’nun eski paveyklerinden önemli bir kısmını AB ve NATO’ya üye yapması Rusya’nın bölgesel etkinliğini ...
 • Birleşmiş Milletlerin Suriye Krizine Yönelik Politikalarının Değerlendirilmesi 

  AĞIR, Osman; AKSU, Zehra (ASSAM Adaleti Savunan Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği, 2017)
  Birleşmiş Milletler Dünya’da barışın ve güvenliğin sağlanmasına katkı sağlamak, savaşların yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulmuş ve yetkilendirilmiş, 193 devletin üyesi bulunduğu, ...
 • Rusya-Suriye İlişkilerinin Tarihsel Arka Planı 

  AĞIR, Osman; TAKAR, Meram (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2016-02)
  Ocak 2010‟da başlayan Arap Baharı bazı Orta Doğu ülkelerindeyönetim değişikliklerine ve reform süreçlerinin başlamasına yol açmıştır. Bununla bağlantılı olarak başlayan olaylar Suriye‟de bir iç savaşa dönüşmüş ve büyük ...
 • İpek Yolu Ticaretinin Canlandırılmasının Kazakistan Demokrasisine Olası Etkileri 

  AĞIR, Osman; BİRDİŞLİ, Fikret (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, 2017)
  Coğrafi olarak Çin ve Rusya gibi dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan güçlü, ancak demokratik gelenekten yoksun iki ülkesi arasına sıkışmış olan Kazakistan‘ın bu sıkışmışlıktan kurtularak Batı‘ya açılması ve demokratikle ...
 • Demokratik Toplumda Bilginin Önemi ve Bilgi Edinme Kanunu 

  AĞIR, Osman; TURHAN, Aydın (İnönü Üniversitesi, 2014)
  Günümüzde öne çıkan en önemli değer bilgidir. Sanayi toplumu sonrası ortaya çıkan bugünkü toplum biçimi “bilgi toplumu” olarak adlandırılmaktadır. Bu toplumda refah oluşturmanın temeli bilgi olup, daha fazla demokrasi ve ...
 • Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları 

  AĞIR, Osman; SEZİK, Murat (Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 2015)
  Esed rejiminin, muhaliflerine yönelik acımasız ve insafsız saldırıları sonucu Suriye’den Türkiye’ye zorunlu bir göç dalgası meydana gelmiş, Türkiye kendi ülkelerinin yöneticileri tarafından zulme uğrayan bu insanlara ...
 • Rusya Federasyonu’nda Demokrasinin Yerleş(e)memesinin Nedenleri 

  AĞIR, Osman; BAHARÇİÇEK, Abdulkadir (AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, 2015)
  Rusya Federasyonu, demokrasi indekslerinde ve uluslararası kuruluşların raporlarında demokratik bir ülke olarak değerlendirilmemektedir. Rusya Federasyonu’nda Batılı anlamda bir liberal demokrasinin yerleş(e)memesi; ülkenin ...
 • Türkiye'nin Suriye Politikasının Konstrüktivist Bir Yaklaşımla Değerlendirilmesi 

  AĞIR, Osman; ATILGAN, Ali (İnönü Üniversitesi, 2017)
  Soğuk Savaş‟ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği‟nin dağılması sonucunda, etnik, dinsel ve kültürel çatışmalar ortaya çıkmış ve uluslararası alanda beklenmedik değişimler meydana gelmiştir. Meydana gelen bu değişimin ...
 • Rusya Federasyonu'nun Siyasal Rejiminin Adlandırılması Üzerine 

  AĞIR, Osman (ASSAM Adaleti Savunan Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği, 2015)
  Demokrasinin uygulanabilmesine olanak veren ve günümüzde yaygın olan siyasal sistemler; meclis hükümeti sistemi, parlamenter sistem, başkanlık ve yarı başkanlık sistemi olarak sınıflandırılmaktadır. Sovyetler Birliği’nin ...
 • Rusya'nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi 

  BAHARÇİÇEK, Abdulkadir; AĞIR, Osman (2014)
  Rusya’da demokratikleşme yönünde atılan adımların geçmişi oldukça eskiye dayanmaktadır. Rusya’nın demokratikleşme tarihi üç dönem içinde ele alınabilir: Bolşevik devrimi ile sonlanan Çarlıklar dönemi, 1917 devrimi ile ...
 • The Impact of Greenhouse Environmental Conditions on the Signal Strength of wi-fi Based Sensor Network 

  Cayli, Ali; Mercanli, Ali Selcuk (International Journal of Advanced Research, 2017-06-18)
  Because greenhouses are controlled sites for agricultural production, environmental conditions such as temperature, relative humidity, carbon dioxide level and solar radiation must be kept at a certain level for plant ...