Tarih Bölümü Koleksiyonu

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Sinop livası Meclis-i Umumi kararları ( Zabıt Ceridesi) ( 8 Kanun-u Evvel 1337-8 Aralık 1921)
  (Hiperlink, 2022) Alpaslan, Erhan; Bilmen, Mehmet
  Sinop Livası Meclis-i Umumi kararları 1921
 • Item
  Kendi Özel Arşivindeki Belgelere Göre Maraş’ın Tanınmış Simalarından Hasan Refet Efendi
  (Kahramanmaras Sutcu Imam Universitesi, 2020-10-20) Alpaslan, Erhan; Bilmen, Mehmet
  Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nin son dönem âlimlerinden, Maraş Milli Mücadele kahramanı, İstiklal Madalyası sahibi, Hasan Refet Efendi’nin biyografisi ele alınmıştır. “İlyaszade” adıyla tanınmış bir aileye mensup olan Hasan Refet Efendi eğitimini Maraş'ta tamamladı. Vaizlik ve müderrislik yapan Hasan Refet Efendi, İttihat ve Terakki’nin Maraş’ta kuruluşunda kurucu başkan olarak görev yapar. Maraş’ın Fransızlar tarafından işgali aşamasında, Maraş Müdafaayı Hukuk Cemiyeti’nin ikinci başkanlığını yapmıştır. Şehrin savunmasında görev almış, gerekli mahalli teşkilatlanma, para, silah, cephane vb. konularda önemli hizmetler yerine getirmiştir. Mebus olduğu dönemde de Antep mücadelesine bilfiil iştirak etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclis’inde, 1920-1922 yılları arasında Maraş Mebusu olarak görev yapmıştır. Bu döneme ait evrakların içerisinde; meclise seçilmesi, göreve başlaması, meclis komisyon çalışmaları ve mebusluğu bıraktıktan sonra tekrar Maraş Müftülüğüne tayini ile ilgili yazılı evraktan günümüze intikal eden belgeler yer almaktadır. Hasan Refet Efendi’nin şahsi evrakından günümüze intikal eden belgeler değerlendirilmek suretiyle Refet Efendinin yaşamına dair şimdiye kadar pek az bilinenler ortaya konulmaya çalışılmıştır.
 • Item
  Millî Mücadele’nin Mali Kaynaklarından Tekâlif-i Milliye Emirleri
  (KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2011) Şavkılı, Cengiz; TR29111; Ksü, Fen Edebiyat Fak. Tarih Bölümü
  Kurtuluş Savaşı’nda, Türk Ordusu’nun ihtiyaçlarının karşılanması zorunluluğu, Mustafa Kemal Paşa’yı yeni bir kaynak arayışına zorlamıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın 7-8 Ağustos 1921’de yayınladığı toplam on maddeden oluşan Tekâlif-i Milliye Emirleri kuşkusuz ki, Millî Mücadele’nin mali kaynakları arasında son derece önemli bir yer tutmaktadır. Tekâlif-i Milliye Emirleri ile halktan, bedelleri sonradan ödenmek üzere; yiyecek, giyecek, motorlu taşıt, silah ve hayvanlarının belli bir kısmını ordu için vermesi istenmiştir. Aslında aynî bir vergi uygulaması gibi görülen Tekâlif-i Milliye Emirleri, aynı zamanda bazı insanlar için hizmet yükümlülükleri de getirmiştir. Türk halkı, Tekâlif-i Milliye Emirleri ile vatanı uğruna hiçbir fedakârlıktan çekinmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Zaten Başkomutan Mustafa Kemal Paşa bu emirleri çıkarırken; Türk Milletine olan sonsuz güveninden ilham alarak, bu mali mucizeyi ortaya koymuştur.