Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Permanent URI for this community

https://ansiklopedi.ksu.edu.tr/

Browse

Collections in this Community

Now showing 1 - 1 of 1
  • Üniversiteler ait oldukları şehrin gerek sosyo-ekonomik gerekse kültürel hayatına etki etmek-tedirler. Kahramanmaraş, Anadolu’nun öne çıkan şehirlerinin başını çekenlerden birisidir demekle mübalağa yapmış olmayız. Bu bilinçle, Kahramanmaraş şehrimizin yüzyıllarca hatt a binlerce yıldan beri sahip olduğu kültürel birikimi ve zenginliğini ortaya çıkarmayı kendimize borç bildik. Üniver-site olarak, bu birikim ve zenginliğe katkı yapmak amacıyla önemli bir eksiklik olarak gördüğümüz Kahramanmaraş Ansiklopedisi’nin hazırlanmasına karar verdik ve süratle çalışmalara başladık. Eser tamamlandığında kapsamlı ve kalıcı bir başvuru kaynağı olacağına şüphem yoktur.
https://ansiklopedi.ksu.edu.tr/