Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Permanent URI for this collection

Üniversitemiz Senatosunun 28.03.2012 tarih ve 2012/7 sayılı kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulan ‘’Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kütüphane Yönergesi’’ ne göre teşkilatlanan Kütüphanemiz, aynı yönergeye bağlı olarak kabul edilen ‘’Kütüphanesi Rehberi ‘’ ve ‘’Kütüphane Kuralları’’ na göre hizmet vermektedir. Kütüphanemiz Bahçelievler Eski Rektörlük binasından, 2005 Mayıs Ayında Avşar kampüsü İİBF Binası Prof. Dr. Osman TEKİNEL Konferans salonu karşısına taşınmıştır. 2008 Haziran ayında da İİBF ait ek-A2 yeni binaya taşınmıştır. 03.02.2020 tarihinde kampüste bulunan müstakil kütüphane binasına taşınmıştır. Kütüphane 8400 m2 alana sahiptir, kütüphanede; 948 kişilik Okuma Salonları, 44 adet bilgisayar Katalog tarama bölümü, multi-medya servisi, Kitaplık, dergiler, tezler yer almaktadır. Kütüphanemiz yeni binasında açık raf sistemine göre hizmet vermektedir. Açık rafta DEWEY ONLU SINIFLAMA sistemi uygulanmaktadır. Bünyesinde özel ORD. PROF. M. Halil Yinanç koleksiyonunu barındırmaktadır. Tıp ve İlahiyat Fakülteleri kitaplıkları aynı fakülte binalarında hizmet vermektedir. Üniversitemiz senatosunun 07.03.2012 tarih ve 2012/06 sayılı oturumunda alınan 15 nolu kararı ile MERKEZ KÜTÜPHANE Adı ORD. PROF. MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ KÜTÜPHANESİ olarak değiştirilmiştir.

News

https://kutuphane.ksu.edu.tr/

Browse

Yayınlar sadece kaynak gösterilerek kullanılır.