Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Permanent URI for this collection

Üniversitemiz Senatosunun 28.03.2012 tarih ve 2012/7 sayılı kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulan ‘’Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kütüphane Yönergesi’’ ne göre teşkilatlanan Kütüphanemiz, aynı yönergeye bağlı olarak kabul edilen ‘’Kütüphanesi Rehberi ‘’ ve ‘’Kütüphane Kuralları’’ na göre hizmet vermektedir. Kütüphanemiz Bahçelievler Eski Rektörlük binasından, 2005 Mayıs Ayında Avşar kampüsü İİBF Binası Prof. Dr. Osman TEKİNEL Konferans salonu karşısına taşınmıştır. 2008 Haziran ayında da İİBF ait ek-A2 yeni binaya taşınmıştır. 03.02.2020 tarihinde kampüste bulunan müstakil kütüphane binasına taşınmıştır. Kütüphane 8400 m2 alana sahiptir, kütüphanede; 948 kişilik Okuma Salonları, 44 adet bilgisayar Katalog tarama bölümü, multi-medya servisi, Kitaplık, dergiler, tezler yer almaktadır. Kütüphanemiz yeni binasında açık raf sistemine göre hizmet vermektedir. Açık rafta DEWEY ONLU SINIFLAMA sistemi uygulanmaktadır. Bünyesinde özel ORD. PROF. M. Halil Yinanç koleksiyonunu barındırmaktadır. Tıp ve İlahiyat Fakülteleri kitaplıkları aynı fakülte binalarında hizmet vermektedir. Üniversitemiz senatosunun 07.03.2012 tarih ve 2012/06 sayılı oturumunda alınan 15 nolu kararı ile MERKEZ KÜTÜPHANE Adı ORD. PROF. MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ KÜTÜPHANESİ olarak değiştirilmiştir.

News

https://kutuphane.ksu.edu.tr/

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Milli Mücadele Kahramanlarından Hasan Refet Efendinin Tercüme-i Hal-i
  (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2017-02-04) Bilmen, Mehmet
  Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nin son dönem alimlerinden Maraş Milli Mücadele kahramanı Hasan Refet Efendi’nin , kendi el yazısıyla kaleme aldığı “tercüme-i hâl”inin transkripsiyonuna ve belgeden çıkarılan diğer bilgilere yer verilmiştir. Milli mücadelenin önemli isimlerinden olan Hasan Refet Efendi , Türkiye Büyük Millet Meclis’inde ilk dönem Maraş milletvekili olarak görev yapmıştır. 1922-1929 tarihlerinde Maraş’ta müftülük yapmıştır. Hasan Refet Efendi’nin kendi el yazısıyla kaleme aldığı Tercüme-i hâli’nde sülalesi, lakabı, eğitimi, vazife yaptığı yerler, makamlar, hizmetleri karşılığında aldığı maâş hakkında bilgiler yer almaktadır.
 • Item
  Sinop livası Meclis-i Umumi kararları ( Zabıt Ceridesi) ( 8 Kanun-u Evvel 1337-8 Aralık 1921)
  (Hiperlink, 2022) Alpaslan, Erhan; Bilmen, Mehmet
  Sinop Livası Meclis-i Umumi kararları 1921
 • Item
  Purtaş, Fırat
  (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2020-10-05) Bilmen, Mehmet
  Fırat Purtaş, 1974 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. ilk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.
 • Item
  1884 Yılında Maraş' da yabani fıstık ağaçları (melengiç) aşılama çalışmaları' na dair belge
  (Sütçü İmam Dergisi, 1997-02-08) Bilmen, Mehmet
  1884 de Maraş'ta Mutasarrıf Osman Dede Paşa tarafından melengiç ağaçlarının fıstığa aşılanması çalışmaları kampanyası yapılmıştır. Şehrin genel ahvali ve Maraş işi bazı hediyeler birlikte fıstık üretimden II. Abdülhamit Han takdim edilmiştir.
 • Item
  Osmanlı Döneminde Maraş sanayi (1872–1902)
  (Edem, 1998-01-15) Bilmen, Mehmet
  Osmanlı Döneminde Maraş sanayii (1872–1902) hakkında Halep salnâmesi esâs alınarak bilgi verilmiştir.
 • Item
  Kendi Özel Arşivindeki Belgelere Göre Maraş’ın Tanınmış Simalarından Hasan Refet Efendi
  (Kahramanmaras Sutcu Imam Universitesi, 2020-10-20) Alpaslan, Erhan; Bilmen, Mehmet
  Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nin son dönem âlimlerinden, Maraş Milli Mücadele kahramanı, İstiklal Madalyası sahibi, Hasan Refet Efendi’nin biyografisi ele alınmıştır. “İlyaszade” adıyla tanınmış bir aileye mensup olan Hasan Refet Efendi eğitimini Maraş'ta tamamladı. Vaizlik ve müderrislik yapan Hasan Refet Efendi, İttihat ve Terakki’nin Maraş’ta kuruluşunda kurucu başkan olarak görev yapar. Maraş’ın Fransızlar tarafından işgali aşamasında, Maraş Müdafaayı Hukuk Cemiyeti’nin ikinci başkanlığını yapmıştır. Şehrin savunmasında görev almış, gerekli mahalli teşkilatlanma, para, silah, cephane vb. konularda önemli hizmetler yerine getirmiştir. Mebus olduğu dönemde de Antep mücadelesine bilfiil iştirak etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclis’inde, 1920-1922 yılları arasında Maraş Mebusu olarak görev yapmıştır. Bu döneme ait evrakların içerisinde; meclise seçilmesi, göreve başlaması, meclis komisyon çalışmaları ve mebusluğu bıraktıktan sonra tekrar Maraş Müftülüğüne tayini ile ilgili yazılı evraktan günümüze intikal eden belgeler yer almaktadır. Hasan Refet Efendi’nin şahsi evrakından günümüze intikal eden belgeler değerlendirilmek suretiyle Refet Efendinin yaşamına dair şimdiye kadar pek az bilinenler ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Yayınlar sadece kaynak gösterilerek kullanılır.